ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าเว็บ  http://www.gprocurement.go.th โดยให้เลือก ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง”

หมายเหตุ

– วิธีการค้นหาข้อมูล ให้กรอกข้อมูลตามภาพข้างต้น แล้วกดปุ่มค้นหา
– กรณีค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ให้ใส่วันที่ เช่น 01/02/2561 ถึงวันที่ 01/05/2562