ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เข้าเว็บ  http://www.gprocurement.go.th โดยให้เลือก ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง” หมายเหตุ – วิธีการค้นหาข้อมูล ให้กรอกข้อมูลตามภาพข้างต้น แล้วกดปุ่มค้นหา – กรณีค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ให้ใส่วันที่ เช่น 01/02/2561 ถึงวันที่ 01/05/2562 

Read more