เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยมีการอบรมแบบออนไลน์ และออนไซต์

แบบออนไลน์ กำหนดการอบรมแบบ Online “หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2566” ***รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566*** รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 19 เมษายน 2566 รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครวันที่ 3

Read more

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 แบบ Online และแบบ Onsite 

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม แบบ Online และแบบ Onsite หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 การเข้าอบรมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การเข้าอบรมแบบ Online มีหน่วยงานจัดอบรม 1 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. การเข้าอบรมแบบ Onsite มีหน่วยงานจัดอบรมทั้งหมด

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น2 3 และ 4 (29กค64)

– ผลคะแนน รุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่) – ผลคะแนน รุ่นที่ 3/2564 (รายทบทวน) – ผลคะแนน รุ่นที่ 4/2564 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น2/2564 (19กค64)

– ผลคะแนน รุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่)   หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60 % ขึ้นไป ผู้ที่ไม่ผ่านต้องทำการสมัครอบรมใหม่ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

Read more

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2-4/2564 (29มิย64)

รายชื่อรุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่) รายชื่อรุ่นที่ 3/2564 (รายทบทวน) รายชื่อรุ่นที่ 4/2564 (รายใหม่)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2564 และเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด(27เมย64)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งเลื่อนกำหนดวันอบรมอย่างไม่มีกำหนด   การอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 2564 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และรุ่นที่ 4 (รายใหม่) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่

Read more

แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น 2 (รายใหม่) ปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่) ที่มีกำหนดอบรมวันที่ 22-23เม.ย.64 เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 หากมีกำหนดวันอบรมแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ112 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

Read more