เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยมีการอบรมแบบออนไลน์ และออนไซต์

แบบออนไลน์ กำหนดการอบรมแบ

Read more

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 แบบ Online และแบบ Onsite 

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2564 และเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด(27เมย64)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับกา

Read more