ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยโดรนและผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตร การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (รุ่นที่ 3)