ข่าวกิจกรรม

วิทยากร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ กระบวนการปลูกพืชผักและการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic)

จำนวนคนดู 4

Read more

วิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ การแปรรูป และการตลาด เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนคนดู 3

Read more

หนังสือ / คู่มือเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับกับการขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย, วัตถุอันตราย, และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบ การชำระเงินตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ให้ชำระโดย บัตรเงินสด (ธ.กรุงไทย), บัตรเดบิต, อินเตอร์เน็ตแบงค์ ผ่านเครื่องรับเงินแบบอีเลคทรอนิค (EDC) และสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 520550 ในวันและเวลาราชการ

                                                      *********   

 
 

                                                        เกร็ดความรู้ “พันธุ์ถั่วลิสง”   

                                   ************************************************************************           จำหน่ายพันธุ์ไม้/งานผลิตพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษต                                                (รายละเอียด)

                                                ติดต่อเรา
                                           Webmaster : phare1@doa.in.th

Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

                                                  https://www.facebook.com/DOAPHRAE

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
หมายเลขโทรศัพท์ 054 520550, 0817645882