สถานที่ตั้งและแผนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่                                                      ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๕ ตำบลวังหงส์    อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่                  รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ ๕๒๐๕๕๐
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๗๖๔๕๘๘๒