ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
previous arrow
next arrow
 
1632536352414
1632536352414
banner (2)
banner (2)
233342379_2924362097818102_7550799648211401620_n
233342379_2924362097818102_7550799648211401620_n
232177156_515940686140794_79196432144876650_n
232177156_515940686140794_79196432144876650_n
previous arrow
next arrow
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดสุโขทัย

ลูกศรชี้ลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

จดหมายข่าวออนไลน์

จดหมายข่าวออนไลน์ ... ...

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน จดหมายข่าวออนไลน์

กลุ่มงานผลิตพันธุ์

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กลุ่มงานผลิตพันธุ์

กลุ่มบริการวิชาการ

ภารกิจหน้าที่

ภารกิจ

ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการรับรองแปลง GA P

2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

:::ขั้นตอนการให้บริการ:::

คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต >>รายละเอียด 

ภารกิจ

ฝ่ายออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 6 ฉบับฝ่ายกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี
และ เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ 6 ฉบับ
                                                      เอกสาร Download
– การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม>>Download
– การออก_ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย >>Download
– การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download
– การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย>>Download
– การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม >>Download
– การออกใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง>>Download
– การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download 
– 1. แจ้งการเปิดร้านใหม่>>Download
– 2. คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป.1 และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป. 2>>Download
– 3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.9>>Download
– 4. คำขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7>>Download
– 5. คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.1>>Download
– 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.10>>Download
– 7. แบบฟอร์มขอยกเลิกใบอนุญาต>>Download
– แจ้งผู้ประกอบการ>>Download
– แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านค้า>>Download
– แบบยื่นความจำนงจำหน่าย3สาร>>Download
– ฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– ฟอร์มคำขอใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– รูปถ่ายการจัดร้าน>>Download

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการร้านค้าที่มีคุณภาพ(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้านท่าน
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน มาที่…..
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
( วงเล็บมุมซอง Q-Shop) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313162
( เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร )

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กลุ่มบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา         วันที่ 12 สิงหาคม 2564

หว่านข้าวแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

 

    

ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ ณ แปลง 6 

            

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรม หว่านข้าว ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการ

ลิงค์ข่าวออนไลน์ 64 เดือน มิถุนายน

จดหมายข่าวออนไลน์ 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ลิงค์ข่าวออนไลน์ 64 เดือน มิถุนายน

ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ข้าราชการ

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ข้าราชการ

แปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน แปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”