หน้าแรก

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
องค์ภา
องค์ภา
7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
Logo-DOA-Together-BG-white
Logo-DOA-Together-BG-white
50YearDOA-Outline (3)
50YearDOA-Outline (3)
banner (2)
banner (2)
อ้อยคั้นน้ำ1011
อ้อยคั้นน้ำ1011
พืชไร่ 22 กพ.66
พืชไร่ 22 กพ.66
พืชสวน 22 กพ.66
พืชสวน 22 กพ.66
previous arrow
next arrow
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

 
โปรเตอร์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ลงเว็บ
โปรเตอร์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ลงเว็บ
สไลด์1
สไลด์1
สไลด์2
สไลด์2
สไลด์3
สไลด์3
สไลด์4
สไลด์4
สไลด์5
สไลด์5
สไลด์6
สไลด์6
สไลด์7
สไลด์7
สไลด์8
สไลด์8
previous arrow
next arrow
 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์

WebSite หน่วยงานในสังกัด สวพ.2

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  กรมวิชาการเกษตร

WebSite ของหน่วยงานในสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์Coaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์Coaching and Training Credentials and Qualifications

สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าCoaching and Training Credentials and Qualifications

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน WebSite หน่วยงานในสังกัด สวพ.2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro Tourism)

🌻ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย🌻 
ลืมทิ้งโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตร (Agro Tourism) ชมความงามทุ่งดอกทานตะวันดอกดาวกระจาย (Cosmos) ต้นเทียนดอกและไม้ผล 15 พฤศจิกายน 2565 แต่ได้มาก่อนแล้วสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีปัญหาไม่สามารถระบายออกได้สำหรับส่วนที่เหลือของต้นตาลในประเทศดอกให้ผู้บังคับบัญชาเก็บไว้เพียง 8 ไร่เท่านั้น 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ลืม (รวม 26 วัน) มีใครมาบ้างจำนวน 2,110 รายที่ศูนย์นั้นอย่าลืมให้ความช่วยเหลือการเกษตรสุโขทัยเพื่อปลูกต้นทานตะวันตามมาอีก 5 ไร่ ย้อนหลัง 16 มกราคม 2566 โดยไปที่งานนี้จะมีดอกดาวกระจาย (Cosmos) และต้นเทียนดอกให้วิทยากร สุโขทัยและกรณีทั่วไปได้ผู้ตรวจสอบความงามของทุ่งปรารถนาและประกายความงามของดอกไม้อื่น ๆ อีกครั้ง ในทางกลับกันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงต้นเดือนเมษายน 2566 ไม่มีค่าเข้าชมเพียงแค่ลงทะเบียนที่นี่ ชมฟรีทุกวัน

เชิญชมความงามถ่ายภาพสวยๆ ภายใน 5 ไร่   

             

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro Tourism)

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายงานงบทดลองประจำเดือน

♦   รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ   

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองประจำเดือน

โครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร

การเลือกซื้อปุ๋ย

ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยไม่ได้คุณภาพระบาด มาเลือกซื้อปุ๋ยที่มีคุณภาพกัน พบการจำหน่ายปุ๋ยปลอมแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 055681384

   

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน การเลือกซื้อปุ๋ย

ประกาศการอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย”ไกลโฟเซต”

     

 

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประกาศการอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย”ไกลโฟเซต”

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ   2 … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ 256 … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ รา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง