ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
Logo-DOA-Together-BG-white
Logo-DOA-Together-BG-white
banner (2)
banner (2)
จำหน่าย ผ.2 พืชไร่ 6 พค.65
จำหน่าย ผ.2 พืชไร่ 6 พค.65
จำหน่าย ผ.2 พืชสวน 6 พค. 65
จำหน่าย ผ.2 พืชสวน 6 พค. 65
previous arrow
next arrow

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

WebSite หน่วยงานในสังกัด สวพ.2

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  กรมวิชาการเกษตร

WebSite ของหน่วยงานในสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์Coaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยCoaching and Training Credentials and Qualifications

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์Coaching and Training Credentials and Qualifications

สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าCoaching and Training Credentials and Qualifications

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน WebSite หน่วยงานในสังกัด สวพ.2

ประกาศการอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย”ไกลโฟเซต”

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประกาศการอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย”ไกลโฟเซต”

ลงนามถวายพระพร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ลงนามถวายพระพร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ   2 … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ 256 … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ รา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 53

กิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเกี่ยวข้าว

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 20

จำนวนผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ 348

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 4

จำนวนผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ 209

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ข้าราชการ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 12

จำนวนผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ 440

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ข้าราชการ