ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมบริจาคข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 105 จำนวน 1,250 กิโลกรัม ไข่ไก่ 5 แผง มะละกอ 20 กิโลกรัม ไก่ 17 ตัว เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย