ประกาศกำหนดการที่จะจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดงานจ้าง 2566
ปี
รายการ
ในวงเงิน
เอกสารแนบ
2566
1. ซื้อครุภัณฑ์พาณิชย์พาณิชย์เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก จำนวน 10 ตัว  ข้างสำนักงานอโลมิเนียมแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว
33,970
ประกาศ