สาขาวิชาเกษตร

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับตำแหน่ง

ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566)