มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หรือ วอ.4

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส