น้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดชนนีพันปีหลวง ฉลองพระองค์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา          วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ให้ข้าวแปลงตัวอย่างระบบเกษตรตามแนวพระราชดำริ“ทฤษฎีใหม่” 

 

    

ปลูกต้นสักและต้นประดู่ ณ แปลงที่ 6 

            

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมชายผะอบเหล็กอย่าลืมศูนย์ข้อมูลการเกษตรของสวนสัตว์และข้าราชการและพนักงานประจำ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดชนนีพันปีหลวง แคชเซอร์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง มอสสุโขทัย