ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา         วันที่ 12 สิงหาคม 2564

หว่านข้าวแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

 

    

ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ ณ แปลง 6 

            

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรม หว่านข้าว ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร