เตือนภัยเอลท์

1.  เครื่องตรวจสอบโรคใบด่างมันสำปะหลังเบื้องต้น
2. ตลอดเวลาและเฝ้าระวังโรคใบด่างของมันสำปะหลัง
3. กำหนดในเฝ่าน้ำและมันสำปะหลังคืนนี้ใบดัมมันสำปะหลัง
6. สมุนไพรหวี่ขาวในเวลาพาหะโรคใบด่างมันสำปะหลัง