ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
  • แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

 

  • แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
  • ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด

กลุ่มงานพัสดุ
::ขั้นตอนการให้บริการ::

1.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท >>รายละเอียด 

2.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ( ในระบบ e- GP ) >>รายละเอียด 

 

 
 
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร