หน้าที่

กิจวัตร

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชและปัจจัยการผลิต
วิเคราะห์ทดสอบตราและรับรองดินน้ำพืชปุ๋ยเคมีเกษตรผลผลิตภัณฑ์พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

1. สารพิษตกค้างที่ตกค้างในคราบนั้นเพื่อต้องการเปลี่ยน GA P

2. ผู้ผลิตโรคพืชและพืชผล

3. การกำจัดสารพิษที่ตกค้างในผลผลิตที่ต้องตรวจสอบและอธิบายอย่างชัดเจน

4. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตดินน้ำในปุ๋ยในปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยนำผลลัพธ์ในดินและการควบคุมการควบคุมธาตุอาหารที่ทำให้พืชมีประสิทธิภาพสูง

:::ขั้นตอนการให้บริการ:::

ควบคุมกลุ่มการควบคุมพืชและการผลิต  >>รายละเอียด 

กิจวัตร

ฝ่ายออกคำสั่งตามพ.ร.บ มีหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกรและเกษตรกรในออก ต่อไปตาม พ.
ร.บ 6 ฉบับแปลแปลตรวจสอบตามพ.ร.บ. เซิร์ฟเวอร์คอยควบคุมร้านค้าวัตถุอันตราย ปุ๋ย เคมี
อาหารพืชควบคุมได้ในขณะที่ให้เป็นไปตามพ.ร.บ 6 ต้นฉบับ
                                                      เอกสารดาวน์โหลด
– การต่ออายุและสมุนไพรควบคุม>> ดาวน์โหลด
– การออก_ต่ออายุไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมอันตรายของวัตถุอันตราย  > > ดาวน์โหลด
– ใบ อีกครั้งผ่านด่านต่างๆในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>> ดาวน์โหลด –ดาวน์โหลดเพลง 
>> ดาวน์โหลด – ดาวน์โหลดตัวการ์ตูน>>ดาวน์โหลด – อีกครั้งในการค้ายาง> > ดาวน์โหลด – และตั้งโรงทำยาง>> ดาวน์โหลดอีกครั้ง – อีกครั้งและส่งยางออกนอกราชอาณาจักร>> ดาวน์โหลด  – 1. แจ้งทางร้านใหม่>> ดาวน์โหลด – 2. คำขออนุญาตปุ๋ยเกี่ยวกับต.ป.1 และขอต่ออายุอีกตามปกติปุ๋ย อ.ป. 2 >> ดาวน์โหลด – 3. คำขอต่ออายุอย่างเป็นทางการมีเนื้อหาวัตถุสำหรับวอ.9 >> ดาวน์โหลด – 4. คำขอดังกล่าวมีวัตถุสำหรับวอ.7 >> ดาวน์โหลด – 5. คำร้องขออีกครั้ง รวบรวม ขายหรือนำเข้าส่งออกมีการควบคุมเพื่อการค้า พพ.1 >> ดาวน์โหลด – 6. คำขอต่ออายุที่หรือส่งออกซึ่งควบคุมเพื่อการค้านำเข้า พพ.10 >> ดาวน์โหลด – 7. รูปแบบขอยกเลิกอีก รายละเอียด>> ดาวน์โหลด – แจ้งผู้ประกอบการ>> ดาวน์โหลด – แผ่นผู้ลงทะเบียนอีกครั้งควบคุมร้านค้า >> ดาวน์โหลด– แผ่นการจำนง3สาร>> ดาวน์โหลด – รูปทรงที่ต้องการต่ออายุของซอฟต์แวร์ >> ดาวน์โหลด – ส่วนที่ ต้องการของยาง>>ดาวน์โหลด – ดาวน์โหลดร้านค้า> > ดาวน์โหลด

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครใช้บริการร้านค้าต่างๆ มากมาย(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิชาเกษตรใกล้บ้านท่าน
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานมาที่…..ติดตาม
ติดตามติดตามควบคุมตามเทคโนโลยี
ผู้บังคับบัญชาและข้อมูลมากมาย ที่นี่ศูนย์เกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 (ปกติมุม
ซอง Q-Shop) หรือได้ที่ติดต่อสอบถาม 055-313162
(สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์พิจิตร )