โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro Tourism)

🌻ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย🌻 
ลืมทิ้งโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตร (Agro Tourism) ชมความงามทุ่งดอกทานตะวันดอกดาวกระจาย (Cosmos) ต้นเทียนดอกและไม้ผล 15 พฤศจิกายน 2565 แต่ได้มาก่อนแล้วสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีปัญหาไม่สามารถระบายออกได้สำหรับส่วนที่เหลือของต้นตาลในประเทศดอกให้ผู้บังคับบัญชาเก็บไว้เพียง 8 ไร่เท่านั้น 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ลืม (รวม 26 วัน) มีใครมาบ้างจำนวน 2,110 รายที่ศูนย์นั้นอย่าลืมให้ความช่วยเหลือการเกษตรสุโขทัยเพื่อปลูกต้นทานตะวันตามมาอีก 5 ไร่ ย้อนหลัง 16 มกราคม 2566 โดยไปที่งานนี้จะมีดอกดาวกระจาย (Cosmos) และต้นเทียนดอกให้วิทยากร สุโขทัยและกรณีทั่วไปได้ผู้ตรวจสอบความงามของทุ่งปรารถนาและประกายความงามของดอกไม้อื่น ๆ อีกครั้ง ในทางกลับกันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงต้นเดือนเมษายน 2566 ไม่มีค่าเข้าชมเพียงแค่ลงทะเบียนที่นี่ ชมฟรีทุกวัน

เชิญชมความงามถ่ายภาพสวยๆ ภายใน 5 ไร่   

             

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร