เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

กรมวิชาการเกษตร

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประชาสัมพันธ์

 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ภารกิจ

ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
และนอกสำนัก

หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๕-๖๘๑๓๘๔ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑๓๘๕

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   

เลขที่ 197    หมู่ที่ 3 

ตำบลคลองตาล   อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   64120

E-mail :  Sukho1@doa.in.th

โทรศัพท์  0-5568-1384

โทรสาร    0-5568-1385

http://www.doa.go.th/ac/sukhothai/

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร

 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ทำเนียบผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา         วันที่ 12 สิงหาคม 2564

หว่านข้าวแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”

 

    

ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ ณ แปลง 6 

            

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรม หว่านข้าว ปลูกต้นสัก และต้นประดู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
 • แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

 

 • แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด

กลุ่มงานพัสดุ
::ขั้นตอนการให้บริการ::

1.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท >>รายละเอียด 

2.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ( ในระบบ e- GP ) >>รายละเอียด 

 

 
 
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลูกจ้างประจำ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ลูกจ้างประจำ

เตือนภัยการเกษตร

เตือนภัยศัตรูพืช

อากาศเย็นให้ระวังโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

อากาศเย็นให้ระวังโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
อากาศเย็นให้ระวังโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
HIGHLIGHTSข่าวนี้ใช้เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
 • โรคใบไหม้ สามารถพบได้ใน ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น
 • อากาศเย็นและมีความชื้นสูง หรือหมอกลงจัด โรคฯจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอื่น ๆ
 • อาการรุนแรง จะทำให้ลำต้นหรือกิ่งก้านหักพับและแห้งตายอย่างรวดเร็ว
 • หากโรคฯ เข้าทำลายที่หัว จะทำให้หัวเน่า

สภาพอากาศเย็นและมีฝนตกบางพื้นที่ระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งเฝ้าระวังโรคใบไหม้ สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น

แปลงปลูกมันฝรั่ง
แปลงปลูกมันฝรั่ง

มักพบแสดงอาการของโรคที่ใบล่างก่อน โดยอาการเริ่มแรกด้านบนใบเป็นจุดฉ่ำน้ำสีเขียวเข้มคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาล ขอบแผลฉ่ำน้ำสีดำ เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบในบริเวณตรงกันจะพบละอองน้ำเล็กสีขาวใสติดอยู่บริเวณขอบแผล และแผลจะขยายลุกลามออกไปจนทำให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลในที่สุด

โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง (เชื้อรา Phytophthora infestans)
โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง (เชื้อรา Phytophthora infestans)

กรณีสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ อากาศเย็นและมีความชื้นสูง หรือในสภาพที่มีหมอกลงจัด โรคใบไหม้ จะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอื่น ๆ ทำให้มองเห็นใบไหม้แห้งกระจายเป็นหย่อมในแปลง

ส่วนลำต้นและกิ่งก้านที่พบอาการของโรค แผลจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำ ถ้าอาการรุนแรง จะทำให้ลำต้นหรือกิ่งก้านหักพับและแห้งตายอย่างรวดเร็ว หากโรคใบไหม้เข้าทำลายที่หัว จะทำให้หัวเน่า

โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง (เชื้อรา Phytophthora infestans)
โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง (เชื้อรา Phytophthora infestans)

เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ถอนแล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก หากพบโรคเริ่มระบาด ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 • สารไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 • สารไซมอกซานิล+แมนโคแซบ 8%+64% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 • สารแมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 • สารไอโพรวาลิคาร์บ + โพรพิเนบ 5.5% + 61.3% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ และพ่นทุก 5-7 วัน หลีกเลี่ยงการพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และควรใช้สลับชนิด เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค

สำหรับในแปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เกษตรกรเก็บซากพืชที่ตกค้างอยู่ในแปลงนำไปทำลายนอกแปลงปลูก และให้ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ

หัวมันฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
หัวมันฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว

ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเมื่อใช้ในแปลงที่มีการระบาดแล้ว ให้นำเครื่องมือมาทำความสะอาดด้วยการล้างและผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำกลับไปใช้ในแปลงทุกครั้ง จากนั้นให้ไถพรวนดินและตากดินไว้นาน 1-2 สัปดาห์ เพื่อจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคในดิน หลีกเลี่ยงการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และงดการให้น้ำในตอนเย็นและการให้น้ำที่มากเกินไป อีกทั้งควรปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไป เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

ภาพ
RasbakCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Scot Nelson, CC0, via Wikimedia Commons

 

การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

คู่มือการสำรวจเเละเฝ้าระวังโรคใบด่างของมันสำปะหลัง

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เตือนภัยการเกษตร