คำอธิบาย
ดวงตรารูปกลม ตรงกลางเป็นรูปพระพิรุณทรงนาคในเรือนแก้ว ด้านซ้ายและขวาเป็นรวงข้าว ด้านล่างของเรือนแก้วเป็นแปลงนา คูน้ำ และหมู่บ้าน

ความหมาย
  • พระพิรุณทรงนาค หมายความถึง เทพยดาผู้บันดาลให้ฝนตก
  • รวงข้าว  หมายความถึง การเพาะปลูกพืช
  • แปลงนา  หมายความถึง ที่ดินสำหรับปลูกพืช
  • คูน้ำ  หมายความถึง น้ำสำหรับเพาะปลูก
  • หมู่บ้าน หมายความถึง  ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ตราสัญลักษณ์ กรมวิชาการเกษตร

ตราสัญลักษณ์ ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ กรมวิชาการเกษตร

ตราสัญลักษณ์ ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ 51 ปี กรมวิชาการเกษตร

ตราสัญลักษณ์ DOA Togethe

สำหรับพื้นหลังสีสว่าง

สำหรับพื้นหลังสีเข้ม

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

แชท
Skip to content