Search for:
ขยายเวลารับสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ กาแฟคะแนนสูงสุด 5 อันดับจะได้ร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลสินค้าเกษตร ณ ประเทศรัสเซียและเยอรมัน ดันกาแฟไทยสู่เวทีระดับโลก