ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”