เอกสารเผยแพร่

 

 

 

แผ่นผับทางวิชาการ

 1. การขยายเชื้อรา บิวเวอเรีย บาสเซียนา สำหรับควบคุมมอดเจาะกาแฟ
 2. การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน
 3. โรค แมลง ศัตรูกาแฟ
 4. เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี
 5. แหนแดง พืชน้ำมหัศจรรย์

โปสเตอร์ ขนาด 80 X 120 เมตร

 1. กระบวนการแปรรูปกาแฟ
 2. มาตรฐานและคุณภาพเมล็ดกาแฟ
 3. แหนแดงพืชน้ำมหัศจรรย์
 4. เตือนภัยแมลงศัตรูใหม่ของกาแฟ
 5. มันสำปะหลังพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร
 6. การขยายเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา สำหรับควบคุมมอดเจาะกาแฟ
 7. ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
 8. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน
 9. โรคแมลงศัตรูกาแฟ และการป้องกันกำจัด
 10. พันธุ์กาแฟอะราบิกา (Arabica Coffee)
 11. เตือนภัยแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ

ไวนิล ขนาด 80 X 200 เมตร

 1. โรคแมลงศัตรูกาแฟ และการป้องกันกำจัด
 2. กระบวนการแปรรูปกาแฟ
 3. มาตรฐานและคุณภาพเมล็ดกาแฟ
 4. แมลงศัตรูชา
 5. แหนแดงพืชน้ำมหัศจรรย์
 6. เตือนภัยแมลงศัตรูใหม่ของกาแฟ
 7. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน
 8. ศัตรูพืช มะคาเดเมีย
 9. การขยายเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา สำหรับควบคุมมอดเจาะกาแฟ
 10. ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
 11. พันธุ์กาแฟอะราบิกา (Arabica Coffee)