ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
ที่ตั้ง 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล
อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เบอร์โทรศัพท์ 054-209760 หรือ 086-9248880
FAX 054-830207