การเข้าร่วมการสนทนาในโอกาสที่รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

เมื่อวันที่ 19 กันยา […]