ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตร

การประชุมหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดัน และกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร โดยการใช้ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ข่าวผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรร่วม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

ข่าวผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตร

‘รมว.ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ตรวจจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ผลักดันเป็นด่านถาวร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ด่านประมงตรวจสอบอย่างเข้มงวด ป้องกันการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย

Skip to content