ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

Home

6.รูป-NoGift-67-ใส่แบนเนอร์ม่วง-1
messageImage_1714118705122
670300000068
ตราสัญลักษณ์ 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Heading layer
Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

51 ปี
doa1-1
doa3
doa2
previous arrow
next arrow
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญแบบครบวงจร  ในเขตชลประทานภาคเหนือ ตามแผนงานวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
จดหมายข่าว
ข่าวและกิจกรรม
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
UNFORMPIC
หนังสือ/คู่มือเผยแพร่