Home

ข่าวผู้บริหาร

นายปรีชา  กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และรางวัล ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชู

นายปรีชา  กาเพ็ชร ผอ.ศวร.ชม. นำทีมงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์อ้อยคั้นน้ำ มาจากศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

นายปรีชา กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่สำเร็จและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นายปรีชา กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชพร้าว  

นายปรีชา กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. นำพวงงหรีดไปเคารพศพ บิดานายถาวร ภู่ประเสริฐ  ณ วัดพระนอนขอนตาล 

นายปรีชา กาเพ็ชร  ผอ.ศวร.ชม. ได้ให้การต้อนรับ นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา  ผอ.ศวม.ชม. ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาศที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

* ข่าวประชาสัมพันธ์

◇◇◇◇ข่าวฝากประชาสัมพันธ์◇◇◇◇
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรวงภูมิปัญญาด้ายการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 ในการนี้ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานใด เห็นว่ามีบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่น สามารถส่งรายชื่อ และผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาปราชญ์ สามารถขอแบบและยื่นแบบที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์.0-2629-8973,0-2629-8975

 

* ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

** หนังสือ/คู่มือเผยแพร่

คำแนะนำการปลูกถั่วเหลือง

  • ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
  • พันธุ์ถั่วเหลืองที่นิยมปลูกในประเทศไทย