ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

รูปกิจกรรม

18-19/5/65 “สัมมนาวิชาการประจำปี 2564”

16/1164 “ประชุมวิชาการ”