ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

รายงานผลงานวิจัย

  • สัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางด้านอาหารประจำปี ๒๕๖๕
  •  
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๓
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๒
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๑
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๐
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๔๙
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๔๘
  • รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๔๗