ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

องค์ความรู้ถั่วเหลือง

  • ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

  • ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น

ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น

  • ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ

ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ 1

ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ 2

ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ 4

ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ 5

  • ถั่วเหลืองพันธุ์ผิวดำ

ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3

ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2

ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1

ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์นครสวรรค์ 1

ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35