รมช. มนัญญาห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในพื้นที่อุทกภัยภาคอีสาน สั่งกรมวิชาการเกษตรเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชปัจจัยการผลิตพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์พายุ โนรู ที่ส่งผลต่อประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ มีความกังวลและห่วงใย พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว  รมชมนัญญาสั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ติดตามสถานการณ์พายุโนรู และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 […]

ทีมประเทศไทยรายงานพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณจังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลกครั้งที่ 74

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB หรือ สสปน.) พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ นายชูชาติ […]

กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่  เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  กรมวิชาการเกษตรมีนวัตกรรมในการยืดอายุผลิตผลสด  โดยใช้ฟิล์มถนอมอาหารเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้  โดยกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนโดยใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้นานขึ้น  ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตวางจำหน่ายได้นานยิ่งขึ้น  ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเป็นการลดการสูญเสียน้ำหนัก ปกป้องผลิตผลจากการปนเปื้อน และเพิ่มความสะดวกในการจัดจำหน่ายแล้ว ยังช่วยคงคุณภาพของผักและผลไม้ได้นานขึ้นด้วย  เทคโนโลยีการผลิตฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนโดยใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์  เป็นนวัตกรรมที่ใช้เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์มาเจาะรูฟิล์มขนาดไมครอน ซึ่งฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนมีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึมผ่านได้สูงกว่าฟิล์มแบบปกติทั่วไป เมื่อนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้จะช่วยควบคุมอัตราการหายใจของผักและผลไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม   ทำให้สามารถรักษาความชื้น ช่วยคงความสด […]

กรมวิชาการเกษตร  โชว์ผลตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP  ปี 65 เกินเป้าหมาย

กรมวิชาการเกษตร  รุกตรวจแหล่งผลิตพืช GAP ปลื้มตรวจแล้วกว่า 1 แสนแปลงทะลุเป้าปี 65   ทุเรียน ลำไย  มังคุด  มะม่วง  มะพร้าวอ่อน ส้มโอ  มีแนวโน้มได้รับรองสูงขึ้นทุกปีสอดคล้องปริมาณส่งออก  พร้อมเตรียมปรับกระบวนการตรวจรับรอง  ออกใบรับรองแหล่งผลิตพืชให้เกษตรกรได้เร็วขึ้น จาก 65 วัน เป็น […]

กรมวิชาการเกษตร  เตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ต้อนรับการผลิตทุเรียนคุณภาพในปี 2566

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565  ไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน มูลค่าเกือบแสนล้านบาท โดยมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดแสนล้านบาท สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่หลังจาก วันที่ 6 กันยายน 2565 จีนอนุญาตให้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรควรเร่งปรับตัวเพื่อรับสภาพการแข่งขันของตลาดทุเรียนจีนที่จะมีผู้เล่นมากขึ้นในอนาคต           การแข่งขันในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศ […]

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าปรับรหัสสวน GAP ผลไม้ส่งออกจีนรูปแบบใหม่ รับมือการส่งรายชื่อให้จีนขึ้นทะเบียนรอบต่อไป

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งออกผลไม้ไปจีน ผ่านระบบซูม กับอัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวางแนวปฏิบัติการเปลี่ยนรหัสรับรองรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปจีน ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายในการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร […]

กรมวิชาการเกษตร มอบรางวัลเกษตรกร GAP และเกษตรอินทรีย์ ดีเด่น ประจำปี 2565ในงานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าปี 2565 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรมีอายุครบ 50 ปีมีการจัดงานแถลงผลงานทางวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ในงานกรมวิชาการเกษตรพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2565 นี้กรมวิชาการเกษตรได้คัดเลือกให้ นายสานนท์ พรัดเมือง เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน บนพื้นที่ 10 ไร่ […]