ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรเชิญภาครัฐและเอกชนประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งเป้าลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี และ รมว. เกษตร

Skip to content