1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กองกำลังเทพ…

กรมวิชาการเกษตร หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กองกำลังเทพสตรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากจั่น จับยางลักลอบ สำแดงเท็จ 29,860 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช หน่วยงานความมั่นคง ปราบปรามลักลอบการนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย โดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับหน่วยงานข้างต้น เข้าตรวจร่วมตามแนวเส้นทางที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ในจังหวัด กาญจนบุรี ตาก ระนอง เชียงราย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 14 มิย 2566 พบว่ามีการลักลอบนำเข้ายางจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 288 ตัน คิดเป็นมูลค่า 26.67 ล้านบาท ซึ่งกรมวิชาการเกษตรกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทั้งหมด

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 กรมวิชาการเกษตร โดย ศวพ.ระนอง ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และกองกำลังเทพสตรี  (ฉก.ร.25) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากจั่น ได้ตรวจสอบรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ที่คนขับแสดง บัญชีแบบยาง 5 ที่ระบุว่าเป็นยางก้อนถ้วย เพื่อขนส่งไปยังจังหวัดชุมพร หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบว่า เป็นยางแผ่นซ้อนกันเป็นชั้น น้ำหนัก 29,860 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท โดยไม่มียางก้อนถ้วยแต่อย่างใด จึงมีเหตุอันควรสงสัยอาจจะเป็นยางพาราที่มีการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย กรมวิชาการเกษตรได้แจ้งความดำเนินคดี พร้อมทำการอายัดยางพาราดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช จะติดตามและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนของประเทศให้ต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายางพาราของเกษตรกรที่มีการผลิตภายในประเทศไทย

Related
แชท
Skip to content