คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

FAQ (Frequently Asked Questions) คือ คำถามที่ได้รับการสอบถามบ่อย จึงได้นำมาแสดงในรูปแบบคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจ

คำถาม จะเข้าใช้งานบริการของกรมวิชาการเกษตรที่เชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ได้อย่างไร
คำตอบ เข้าที่หน้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรคลิกที่ไอคอน e service2 หรือ ไปที่url : e-service.doa.go.th หรือ doa.go.th/nsw


คำถาม
 จะดูข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร
คำตอบ ติดตามที่เว็บไซต์ www.doa.go.th/oic


คำถาม
 กรมวิชาการเกษตรรับสมัครข้าราชการหรือพนักงานราชการใหม่หรือไม่
คำตอบ ติดตามได้ที่ job.doa.go.th หรือที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.doa.go.th/humans


คำถาม
 จะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรได้อย่างไร
คำคอบ ไปที่เว็บไซต์ห้องสมุด aglib.doa.go.th ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้


คำถาม
 สนใจโมบายแอพพลิเคชันของกรมวิชาการเกษตร จะติดตั้งอย่างไร
คำตอบ ไปที่ google play store ค้นหาคำว่า thaidoa จะพบแอพพลิเคชันของกรม ซึ่งจะพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง

Skip to content