HOME

1 2 13

หนังสือ A Business Guidebook to Increasing Trade Competitiveness Using the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement ที่ได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ของความตกลง AHKFTA  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2565     คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม

วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
สารวัตรเกษตร ลุยกวาดล้าง ปุ๋ย สารเคมี เถื่อน
โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
สาธิตการใช้งานปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต
การเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส
แหนแดงคืออะไร?
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์คืออะไร?
การผลิตแหนแดงแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์
แบคทีเรียบีที ควบคุมหนอน
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
การใช้แมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช
กำจัดหนอนศัตรูพืชด้วย มวนพิฆาต
ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

เตือน! เกษตรกรระวังโรคใบขาวอ้อย