1 2 19

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตจากการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินของข้าวนาปี                                                                   (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

เอกสารระบบคุณภาพการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช                                                     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

รายชิ่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรอง                                                     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

ผลงานวิจัยเชิงสาธรณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องสมุนไพร
 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

logo

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
สารวัตรเกษตร ลุยกวาดล้าง ปุ๋ย สารเคมี เถื่อน
โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
สาธิตการใช้งานปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต
การเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส
แหนแดงคืออะไร?
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์คืออะไร?
การผลิตแหนแดงแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์
แบคทีเรียบีที ควบคุมหนอน
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
การใช้แมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช
กำจัดหนอนศัตรูพืชด้วย มวนพิฆาต
ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

เตือน! เกษตรกรระวังโรคใบขาวอ้อย