โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่


โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่กระชาย / แปลงใหญ่อ้อย / แปลงใหญ่ผัก) เพ็ญลักษณ์ ชูดี , ทิพย์ดรุณี สิทธินาม , นันทนา โพธิ์สุข

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (64 downloads )