ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

ระบบจองที่พัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

 

# NBT North ช่อง 11 ชุมชนบ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชแบบยั่งยืน จนเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้า และพืชเมืองหนาวที่ได้คุณภาพ จนมีชื่อเสียงระดับโลก

เส้นทางขึ้นดอยช้าง จ.เชียงราย

Thailand Coffee Excellece 2022