ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย