ติดต่อเรา

ที่ตั้ง 317 หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

งานธุรการ – การเงิน โทร.053-160812 งานพัสดุ โทร. 053-602751

 งานท่องเที่ยว โทร.093-2799361

หัวหน้าฝ่าย โทร. 053-602750 งานวิชาการ GAP โทร.083-9851887 

งาน พ.ร.บ. โทร.084-8081018

โทรสาร 053-160813
Email : wawee.doa@doa.in.th

Id line : kasetdoichang หรือ 093279936