เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

Uncategorized
กิจกรรม

กิจกรรมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ชัย หีดชะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายบารมี สุวรรณเมฆ …