เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่มีล …

กิจกรรม

กิจกรรมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ชัย หีดชะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายบารมี สุวรรณเมฆ …