เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
โทรศัพท์/โทรสาร 077-810862
มือถือ 086-4715926
อีเมล์ nongr@doa.in.th