เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

เริ่มจำหน่ายกิ่งตายาง ช่วงเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป