กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโกโก้แห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมหาแนวทางเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย “มนัญญา” ขับเคลื่อนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะผลิตถั่วเขียว มุ่งการเกษตรทำน้อยได้มาก

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สั่งคุมเข้ม นำเข้า-ส่งออก ‘ทุเรียนแช่เยือกแข็ง’ พบผิด ระงับใบรับรองทันที หวั่น สวมสิทธิทุเรียนไทย

กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย “มนัญญา” มอบแนวปฏิบัติกำชับนายตรวจพืชทั่วประเทศคุมเข้มส่งออกทุเรียนไปจีน พร้อมสั่ง สวพ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ส่งออก 1 มี.ค.นี้

นายระพีภัทร์  จ […]

กรมวิชาการเกษตรมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชนมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด และ ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด นำร่องผ่านการรับรอง

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมนี (GIZ) ร่วมกับภาคเอกชนนำร่องจัดทำ Baselineการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจหลัก

นายระพีภัทร์ จันทรศร […]

กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรมหอมแดงอบแห้งพร้อมใช้ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มนำส่วนเหลือทิ้งผลิตเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์

นายระพีภัทร์  จ […]