ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

‘รมว.ธรรมนัส’ ติดตามความคืบหน้า “มหกรรมพืชสวนโลก” เตรียมเสนอ ครม. ทบทวนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเริ่มงานปรับพื้นที่โครงการโดยเร็ว พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเทศสมาชิกเข้าร่วม

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ไปปฏิบัติ สอดรับ กับ นโยบาย รมว เกษตรฯ ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม หารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดําเนิน การจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สําหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการตราด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด่านการค้าชายแดนสั่งการกรมวิชาการเกษตร ประสาน กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกัน ณ ด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ จันทบุรี ระยอง ตราด รุดเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนลําไยจันทบุรี ติดตามสถานการณ์การส่งออกลําไยไปจีน ส่ังการกรมวิชาการเกษตร ให้จัดทําใบ GAP 2 ภาษา พร้อมส่งออก

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

รมว.ธรรมนัส เปิดงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51

Skip to content