1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร อายัด ไกลโฟเซต สำแดงการนำเข้าเท็จม…

กรมวิชาการเกษตร อายัด ไกลโฟเซต สำแดงการนำเข้าเท็จมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตรและรองผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช  เปิดเผยว่า  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชได้ปฏิบัติการเชิงรุก แก้ไขปัญหาสินค้าสินค้าด้านพืชผิดกฎหมาย สินค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร นำเข้า ตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยได้รับรายงานจาก นายชณาดลย์ สัตธณภัทร  หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และสำนักนิติการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันอายัดวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สำแดงการนำเข้าเป็นสารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (GlufosinateAmmonium) 15% W/V SL จำนวน 1 ชิปเมนต์ ปริมาณนำเข้ารวม 64,000 ลิตร 320 ถัง มูลค่า 3,678,144.05 บาท

“กรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสารไกลโฟเซต Glyphosate จำนวน 256 ถัง ปริมาณ 51,200 ลิตร  ซึ่งเป็นการกระทำความผิด ซุกซ่อน ลักลอบ ไม่เป็นไปตามข้อมูลสำแดงการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรจึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป  โดยสารไกลโฟเซต จัดเป็นวัตถุอันตรายที่มีมาตรการจำกัดการใช้ และควบคุมการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงต้องเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าอย่างพร้อมยกระดับมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบติดตามวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวดด้วย” โฆษกกรมวิชาการเกษตรฯ  กล่าว

Related
แชท
Skip to content