หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ต่อต้านการทุจริต และคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ และ “ไม่ยอม” หากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ

ข่าวก้าวเกษตร

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาส 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ      

งบทดลองและรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกันยายน2563

Download PDF    Download รายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกันยายน2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน2563