หน้าหลัก

S__55328829
doa1
doa2
doa3
AW_แจ้งเตือน การปรับปุ๋ย 31 ต.ค.64
AW_4 ขั้นตอนการยื่นต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์
Info การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
previous arrow
next arrow
Shadow
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ต่อต้านการทุจริต และคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ และ “ไม่ยอม” หากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ