สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

 

AM
588966
58822966
timeline_20231004_153852
ONline Survey 2566 – 1
Banner KKB (1)
2
doa3
doa2
previous arrow
next arrow
Shadow
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ต่อต้านการทุจริต และคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ และ “ไม่ยอม” หากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 7
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 6
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 5
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 4
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 3
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 2
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 1
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์