Site Loader

LOCATION

260 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ( Amphoeyim Mobile Service ) ณ วัดคงคานิมิต บ้านแม่มาว-ขี้เหล็ก หมู่ที่…