ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ ศวพ.ยะลา

สื่อประชาสัมพันธ์ BALANCE DOA TOGETHER

previous arrow
next arrow
Slider
 
 

 

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ศวพ.ยะลา วันนี้…

25 สิงหาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
Read More
22 สิงหาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

โครงการผลิตต้นกล้ากัญชา กัญชง ล้านต้น

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
Read More
19 สิงหาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

การจัดการและการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟโรบัสตาหลังการเก็บเกี่ยว

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
13 สิงหาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565

ณ สนามพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา
Read More
27 กรกฎาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

ชุมชนชีววิถีเกษตรปลอดภัยวังมะปรางเหนือ

ณ ม.5 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
Read More
20 กรกฎาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

งานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดยะลา

ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน ม.4 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
Read More
18 กรกฎาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนพื้นบ้านคุณภาพเชิงพาณิชย์

ณ แปลงทุเรียน นายสุวิทย์ พรหมแก้ว หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
Read More
18 กรกฎาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ทุเรียน) หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
13 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

ณ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Read More
1 2 3 20
]

กิจกรรม.

 

@ ศวพ.ยะลา 

previous arrow
next arrow
Slider

เครือข่าย