ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ ศวพ.ยะลา

1
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
banner
GAP_V4
Print
4
web
messageImage_1714118705122-jpg
banner-660905_4-jpg
Banner-ช่องทางติดต่อกรมฯ-01-01-2048×819
banner-warning-fn-670125-jpg
EIT-01-01-2048×819
6.รูป-NoGift-67-ใส่แบนเนอร์ม่วง-1-1536×576
previous arrow
next arrow
1
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
banner
GAP_V4
Print
4
web
messageImage_1714118705122-jpg
banner-660905_4-jpg
Banner-ช่องทางติดต่อกรมฯ-01-01-2048x819
banner-warning-fn-670125-jpg
EIT-01-01-2048x819
6.รูป-NoGift-67-ใส่แบนเนอร์ม่วง-1-1536x576
previous arrow
next arrow

ศวพ.ยะลา วันนี้…

7 มีนาคม 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

เทคโนโลยีการผลิตกาแฟคุณภาพ

ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาบันนังสตา อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
Read More
7 มีนาคม 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
Read More
1 มีนาคม 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยคั้นน้ำ

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Read More
1 มีนาคม 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

Field Day ปี 2567

ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบาละ อำเภอกาบังจังหวัดยะลา
Read More
29 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

“เทคโนโลยีผลิตเห็ดเสริมรายได้”

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Read More
29 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

พืชสวนก้าวหน้า Hortex Yala 2024 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ณ  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (ธารโต) หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
Read More
27 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ”

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
27 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

รับเสด็จฯองค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
22 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา ครั้งที่  2 ประจำปี 2567

ณ  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (ธารโต) หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
Read More
22 กุมภาพันธ์ 2567 / ประชาสัมพันธ์ 67

ถ่ายทอดความรู้ และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2567

ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลตาเนาะเเมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Read More
1 2 3 27
]

กิจกรรม.

 

@ ศวพ.ยะลา 

S__6193240
S__6193241
S__6193242
S__6193243
27625213_414297372342324_5097347258817634113_o
C1003A2B-534E-4C13-934E-99B305AE1937
BA29DB5E-6D6B-4900-91CE-16DF3C6F58AC
B035EC6D-9ED7-41FC-B90E-574AB26D8C23
5020A92A-868C-4AED-90B5-A1D33DCDA0AC
841A5A9A-8B31-4442-A9B2-B78B35048BF5
79E63CA6-58CC-428B-8CA2-6926BDD9A224
19B4B2B2-BCB2-40E5-BBDD-D432E4A1C145
3D28AEA2-C18D-4F4B-B31A-F4FAEAF48D07
1A3F5DAF-C318-43EB-9308-B83F54D2ED71
previous arrow
next arrow

เครือข่าย