ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ ศวพ.ยะลา

สื่อประชาสัมพันธ์ BALANCE DOA TOGETHER

previous arrow
next arrow
Slider
 
 

 

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ศวพ.ยะลา วันนี้…

13 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

ณ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Read More
12 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

ณ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จ.ยะลา
Read More
12 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

หัวหน้าผู้ตรวจลงพื้นที่จังหวัดยะลา

ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา
Read More
7 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
Read More
3 มิถุนายน 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปถั่วลิสง

ณ.โครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
Read More
28 พฤษภาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
Read More
28 พฤษภาคม 2565 / ประชาสัมพันธ์ 65

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย

ณ หมู่ที่ 3 ตำบลย๊ะต๊ะ อำเภอรามัน จ.ยะลา
Read More
1 2 3 19
]

กิจกรรม.

 

@ ศวพ.ยะลา 

previous arrow
next arrow
Slider

เครือข่าย