ย้อนรอยพระบารมี

 


1
2
3
4
-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
previous arrow
next arrow

               ย้อนรอยพระบารมี  ครั้งเสด็จเยือนเขาหัวล้าน ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวยะลาอย่างหาที่สุดมิได้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อมีสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อปี 2510 และได้ทรงเข้าเยี่ยมชมสวนทดลองยาง(ชื่อเดิม)

โดยครั้งที่เสด็จมีนายสัมฤทธิ์  พันธุ์มณี ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีในสมัยนั้นพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพสกนิกรในจังหวัดยะลา รอรับเสด็จ ณ.เขาหัวล้านซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงถามถึงแนวทางช่วยเหลือพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และได้ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและชมวิวทิวทัศมุมสูงของจังหวัดยะลา

ปัจจุบันเขาหัวล้านตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมวิวมุมสูงของจังหวัดยะลา พร้อมชมแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยฯ และเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งได้จัดทำเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ขอขอบคุณ ครอบครัวพันธุ์มณี ที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

ภาพมุมสูง

S__6193240
S__6193241
S__6193242
S__6193243
27625213_414297372342324_5097347258817634113_o
C1003A2B-534E-4C13-934E-99B305AE1937
BA29DB5E-6D6B-4900-91CE-16DF3C6F58AC
B035EC6D-9ED7-41FC-B90E-574AB26D8C23
5020A92A-868C-4AED-90B5-A1D33DCDA0AC
841A5A9A-8B31-4442-A9B2-B78B35048BF5
79E63CA6-58CC-428B-8CA2-6926BDD9A224
19B4B2B2-BCB2-40E5-BBDD-D432E4A1C145
3D28AEA2-C18D-4F4B-B31A-F4FAEAF48D07
1A3F5DAF-C318-43EB-9308-B83F54D2ED71
previous arrow
next arrow