จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการค้นหาข้อมูล

ให้กรอกข้อมูลแล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา

ค้นหาแผน/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดไม้ยางพาราครั้งที่ 4

ขายทอดตลาดไม้ยางพารา ครั้งที่ 3

ขายทอดตลาดไม้ยางพาราครั้งที่ 2

ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์วิชาการด้านการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธิจำเพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีจำเพาะเจาะจง