รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่าน Google From

ตาม QR code ด้านล่างนี้ ภายใน 15 มกราคม 2565

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkTby8BxrmG4d51ClWTFUIyf7gdyA1Ni5HFjFe8Ilr89O–g/viewform