Home.

ข่าวกิจกรรม


ข่าวกิจกรรม 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง


ptldoa


ข่าวกิจกรรม 

Ms. Li He (FAORAP) พร้อมทั้งให้ข้อมูลและลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรในพื้นที่ของโครงการวิจัยพืชชุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ptldoa


ข่าวกิจกรรม 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง


ptldoa


ข่าวกิจกรรม 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี


ptldoa


ข่าวกิจกรรม 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง


ptldoa


ข่าวกิจกรรม 

Zonning Agri-Map


ptldoa

>>>ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือ การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต


ptldoa

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต


ptldoa

ลงทะเบียน ผู้พ่นสารเคมี


ptldoa

ประกาศ

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือ การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต


ptldoa

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือ การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบ Read Moreddข่าวประกาศ 

รับสมัครเข้าอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่น วัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ 3 สาร ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอสและพาราควอต


ptldoa

รับสมัครเข้าอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่น วัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ 3 สาร ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

ฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม


ptldoa

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการสมัครงาน


ptldoa

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP


ptldoa