ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข้อมูล]

25/12/2018

อบรมเกษตรกร

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำริ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง หลักสูตร
Read More
21/12/2018

สุขความสุขปีใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบปัจจัยการผลิต
Read More
09/12/2018 / newsversion2

แจกปัจจัยแหนแดง

ร้อมทั้งสนับสนุนชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย จำนวน 10 ถุง และ พันธุ์แหนแดง จำนวน 87 กิโลกรัม ให้แก่ตัวแทนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุง
Read More
09/12/2018 / newsversion3

ร่วมถวายพานพุ่ม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
Read More
09/12/2018 / newsversion2

จัดรายการวิทยุ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ
Read More
09/12/2018 / newsversion2

ข่าวสอง

สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ให้แก่เกษตรกร
Read More
09/12/2018 / newsversion2

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันดินโลก (World Soil Day 2018) พร้อมสนับสนุนพันธุ์แหนแดง
Read More
พิมพ์โค๊ดลงไปครับ

สำหรับเอกสารดาวน์โหลด